dllr icon

Termiskā apstrāde ietver sevī ļoti augstu vai zemu temperatūru izmantošanu, lai sasniegtu nepieciešamo rezultātu, piemēram, materiāla cietības samazināšanu vai palielināšanu. 

Izmantoti termiskās apstrādes veidi:

  • virsmas rūdīšana augstfrekvences strāvā. b= 120mm, h= 500mm;
  • Cementācija b=600 мм, h= 1200 мм;
  • Oglekļtērauda rūdīšana un atlaidīnāšana b=1000 мм, h= 1500 мм;
  • Augstleģēta oglekļa tērauda rūdīšana un atlaidīnāšana bez aizsargvides (t°=1250°C) b=600 мм, h= 1000 мм.
  • Atkvēlināšana