dllr icon

Vilces ritošā sastāva remonts un modernizācija

AS “DLRR” piedāvā veikt maģistrālo dīzeļlokomotīvju un manevrējošo dīzeļlokomotīvju remontu un modernizāciju ar kalpošanas termiņa pagarināšanu (no 20-25 gadiem atkarībā no nesošo konstrukciju pārbaudes rezultātiem).

AS “DLRR” piedāvā veikt šāda vilces ritošā sastāva remontu un modernzāciju:  

  • 2TE116, 2ТE10 (visas modifikācijas);
  • M62 (visas modifikācijas);
  • ТEP70, ТEP70БС, ТEM2 (visas modifikācijas);
  • ТEM18, ТEM7А;
  • ChME3.

Galvenie vilces ritošā sastāva remonta un modernizācijas mērķi:

  • uzlabot transporta vienības tehniskos parametrus;
  • samazināt ekspluatācijas izdevumus, apkalpošanas un remonta izmaksas.

Modernizācija ļauj radīt ērtus darba apstākļus lokomotīvju brigādēm, nodrošina vieglāku un ātrāku lokomotīvju apkalpošanas darbu un remontu veikšanu, samazina negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.